పోరాడితే పోయేదేమీలేదు

Picture
ప్రియ మిత్రులారా
స్పందించండి మెల్కొనండి
సమయం ఆసన్నమైనది ........
మనపై జరిగిన శ్రమ దోపిడి ఇక చాలు
పోరాడుదాం - సాధించుకుందాం

ఇప్పటికే కరింనగర్ ప్రకాశం వెస్ట్ గోదావరి శ్రీకాకులం జిల్లాలో ఔట్ సొర్సింగ్ కి మనల్ని మార్చారు
మరికోన్ని జిల్లాల్లో మరోసారి నోటిఫికేషన్ విడుదలచేసి మన సర్వీస్ బ్రేక్ చెయ్యడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి  
మన ఉద్యమం మొదలుకాబోతున్నది దానికి మనం ఇప్పటి నుండె మానసికంగా సిద్ధం కావాలి
మన ఉధ్యమ స్వరూపం, విదానం ఏప్పటికప్పుడు జిల్లా నాయకుల ద్వారా మీకు తెలుపబడుతుంది

మన కోసం మన హక్కుల కోసం జరిగే పోరటంలో ముందుంటారని ఆశిస్తూ ....

వందేమాతరం        

 


Comments

sail jilani
29/06/2011 3:45pm

chitulu kalina tarvatha akulupattukuntelabam ledu andaram poradudham chivareki debbaliyena tendam ok na

Reply
29/06/2011 4:42pm

ok anna manamu inka munuku povali mana udyam

Reply
Aliyas
29/06/2011 9:39pm

Lal Salam Comred

Reply
SATYA
24/07/2011 3:02pm

andaram poradamu .. manapai jarugutunna durakramananu edurkandam

Reply
27/07/2011 8:25pm

Vandemataram mana hakkula kosam enkaian poradadaniki siddam mana jobs ni pariminent chesukundam

Reply
Narasimhulu salivendala
17/10/2012 12:53pm

Hi Annagaru,
Nenu meetho kalisina modatasari mana samasyalapaina yentha poratam chesthunnaro artham avuthavunnadi, Manamu inka chala poradali, Munduku povali - Narasimhulu.S, B.Kothakota, Chittoor District.

Reply
22/10/2012 1:33pm

Thanks Narsimha

ReplyLeave a Reply

  More Postings

  A r c h i v e s

  July 2011
  June 2011

  C a t e g o r i e s

  All
  Request